Hướng dẫn móc mẫu cua biển dễ thương

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Len màu : cam, xanh, trắng, hồng
Kim móc: 2.5mm
Bông, kim khâu len, kéo, cái đánh dấu, 2 mắt nhựa đen

Cách làm:

Đầu
Len màu cam
15 bính, quay lại móc vào chân thứ 2
Hàng 1. 13X, 3X cùng chân, 12X, V = 30
Hàng 2. V, 12X, 3V, 12X, 2V = 36
Hàng 3. X, V, 12X, (XV)*3, 12X, (XV)*2 = 42
Hàng 4. 2X, V, 12X, (2XV)*3, 12X, (2XV)*2 = 48
Hàng 5. 3X, V, 12X, (3XV)*3, 12X, (3XV)*2 = 54
Hàng 6. 4X, V, 12X, (4XV)*3, (4XV)*2 = 60
Hàng 7-14. 60X
Quần yếm
Len màu xanh
Móc hàng 1-6. Tương tự như móc phần đầu
Hàng 7-13. 60X
Hàng 14. FLO-16X
Hàng 15. 60X
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu, khâu phần đầu với quần yếm
Móc 22 mũi bính tạo dây yếm
Càng trước
Màu cam
+ Phần nhỏ
Hàng 1. MR, 4X = 4
Hàng 2. (XV)*2 = 6
Hàng 3. (2XV)*2 = 8
Hàng 4. 8X
+ Phần to
Hàng 1. MR, 4X = 4
Hàng 2. (XV)*2 = 6
Hàng 3. (2XV)*2 = 8
Hàng 4. (3XV)*2 = 10
Hàng 5. (2XV)*3 = 12
Hàng 6-8. 12X
Nhồi bông
Hàng 9. Nối với phần nhỏ: X, 7X, 12X – phần to
Hàng 10. 20X
Hàng 11. (2XA)*5 = 15
Hàng 12. (3XA)*3 = 12
Hàng 13. (2XA)*3 = 9
Hàng 14-15. 9X
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu
Càng bên cạnh
Hàng 1. MR, 4X = 4
Hàng 2. (XV)*2 = 6
Hàng 3-5. 6X
Làm xong 3 cái càng thì cắt sợi
Càng thứ 4 k cắt len,
Nối 4 càng với nhau
Sau hàng thứ 5: 3X- càng 4, X, 2X. Càng 2: X, 2X, X, 5X xung quanh. Tiếp tục phía bên kia: 3X – càng 2, 3X- càng 3, 3X- càng 4
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu
Mắt (2)
Len màu trắng
Hàng 1. MR, 6X = 6
Hàng 2. (XV)*3 = 9
Hàng 3. 9X
Len màu cam
Hàng 1. MR, 8X = 8
Hàng 2. (3XV)*2 = 10
Hàng 3. 10X
Hàng 4. FLO- 10X
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu

Hoàn thiện sản phẩm:

Khâu càng lên đầu và thân
Khâu mắt, gắn má hồng và thêu miệng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *