Nguyên liệu cần chuẩn bị

 • Nguyên liệu cần chuẩn bị: len sợi: nâu, hồng và trắng
  Kim móc: 2.5mm
  Phụ liệu: Bông, kim khâu len, kéo, cái đánh dấu,
 • Kí hiệu viết tắt:X: mũi đơn
  V: tăng mũi
  A: giảm mũi
  Sl: trượt mũi
  T: mũi nửa kép
  F: mũi kép đơn
  BLO- móc vào nửa vòng len phía sau
  FLO- móc vào nửa vòng len phía trước

Bánh sinh nhật

Cách làm:

I, Phần đế bánh- màu be


Hàng 1. MR, 6X = 6
Hàng 2. 6V = 12
Hàng 3. (X,V)*6 = 18
Hàng 4. (2X,V)*6 = 24
Hàng 5. (3X,V)*6 = 30
Hàng 6. (4X,V)*6 = 36
Hàng 7. (5X,V)*6 = 42
Hàng 8. (6X,V)*6 = 48
Hàng 9. (7X,V)*6 = 54
Hàng 10. BLO- 54X
Hàng 11-16. 54X
Hàng 17. (8X, V)*6 = 60
Hàng 18-21. 60X
Hàng 22. (9X,V)*6 = 66
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu


II, Phần trên bánh


Len màu hồng
Hàng 1. MR, 6X = 6
Hàng 2. 6V = 12
Hàng 3. (X,V)*6 = 18
Hàng 4. (2X,V)*6 = 24
Hàng 5. (3X,V)*6 = 30
Hàng 6. (4X,V)*6 = 36
Hàng 7. (5X,V)*6 = 42
Hàng 8. (6X,V)*6 = 48
Hàng 9. (7X,V)*6 = 54
Hàng 10. (8X,V)*6 = 60
Hàng 11. (9X,V)*6 = 66
Hàng 12-17. 66X
Hàng 18. FLO-66X
Hàng 19. (sl, bỏ qua 1 chân k móc, 6T cùng chân, bỏ qua 1 chân k móc)*16
III, Phần túi- màu be
Lên 13 bính quay lại móc vào chân thứ 2: 
Hàng 1-11. BLO- 12X, 1 bính quay
Hàng 12. BLO- 12X
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu


IV, Lớp kem trên cùng- màu trắng


Hàng 1. MR, 6X = 6
Hàng 2. 6V = 12
Hàng 3. (X,V)*6 = 18
Hàng 4. (2X,V)*6 = 24
Hàng 5. (3X,V)*6 = 30
Hàng 6. (4X,V)*6 = 36
Hàng 7. (5X,V)*6 = 42
Hàng 8. (6X,V)*6 = 48
Hàng 9. (7X,V)*6 = 54
Hàng 10. Sl, (4F cùng chân, bỏ qua 1 mũi k móc, sl, bỏ qua 1 mũi k móc, 4T cùng chân, bỏ qua 1 mũi k móc, sl, bỏ qua 1 mũi k móc)*7.
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu.

Hoàn thiện sản phẩm:

Nhồi bông và khâu ráp phần đế bánh với phần trên, khâu lớp kem màu trắng trên cùng.
Sử dụng chỉ màu trang trí các hạt màu trên bánh

https://www.blogger.com/blog/posts/22386044325110784?pli=1

Vibe Handmade cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *